Tarieven en Voorwaarden

Wil je een persoonlijke trouwceremonie zonder religieuze verbinding, hertrouwen of opnieuw met elkaar trouwen? Heb je al een spreker op het oog en wat kost een trouwambtenaar of ceremoniespreker op je bruiloft? Ik kan je ceremonieel huwelijk voltrekken! Hier vind je mijn tarieven, algemene voorwaarden en alle bedragen op een rij. Het is van toepassing op alle diensten van ‘Clover Jean Weddings’. Lees ze zorgvuldig door.

Clover Jean Weddings [CJW] helpt met de opbouw, de inhoud en met de uitvoering van een bijzondere ceremonie. Ze is een spreker, verteller en trouwambtenaar voor een dag. Ze zorgt voor een bruiloft speech op maat. Met de volgende diensten kan ik je ondersteunen – entertainment, zangkoor en gospel, soul en Motown muziek. En naast accentloos Engels spreekt Clover Jean Nederlands.

Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Clover Jean Weddings’ komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van de door ‘CJW’ uitgebrachte offerte.

Defenities:

Ceremoniespreker:               De persoon die de informele bruiloft of optreden verzorgt

Cliënt:                                      De persoon die met ‘Clover Jean Weddings’ een overeenkomst                                                   heeft gesloten of wenst te sluiten.

Wat kost een trouwambtenaar voor een dag of ceremoniespreker op je bruiloft?

Nieuwe prijzen per 1 juli 2022

Ceremoniespreker op je bruiloft - zwarte trouwambtenaar en Black BABs huwelijk voltrekken

Huwelijk voltrekken? Zelfstandige trouwambtenaren en BABSen in Nederland kunnen duur zijn. Wat kost een trouwambtenaar voor een dag? Wat zijn de alternatieven? Professionele celebranten en betaalbare sprekers kunnen je informeel trouwen zonder huwelijksformaliteiten en verplichtingen!

Ceremoniespreker – verplichtingen

 • Garantie: De ceremoniespreker dient 60-90 minuten voor de informele ceremonie aanwezig te zijn.
 • Aansprakelijkheid: “Clover Jean Weddings” is niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of schade van welke aard dan ook tijdens het gebruik van de geleverde apparatuur.
 • Calamiteit: In geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, een ongeluk of overmacht, zal een betrouwbare trouwambtenaar of vervangende ceremoniespreker worden geregeld. Dit kan tot extra kosten leiden.

Cliënt – verplichtingen

 • Muziek: de cliënt kan muziek via de geluidsset van “Clover Jean Weddings” afspelen.  De cliënt dient zelf het te bedienen, met aanwijzingen van “CJW”.
 • Toespraak: Acht weken voor de bruiloft moet de cliënt de definitieve speech aanleveren. Mocht er vertraging zijn, voltooit de ceremoniespreker het script.
 • Weersomstandigheden: De cliënt dient een alternatief plan B te hebben.

Ceremoniespreker op je bruiloft – kosten-honorering-betalingen

Wat kost een ceremoniespreker op je bruiloft in Nederland?

 • In het weekend trouwen              

 

vrijdag, zaterdag en zondag € 795,- 
 • Doordeweeks trouwen                 
maandag t/m donderdag €695,-
 • Trouwbelofte vernieuwen
 • Hertrouwen
 • Hernieuwde geloftes
 • Elopement weddings

 

Elke dag van de week  € 425,- 
 • Geboorteceremonie op maat!

 

Elke dag van de week €350,-
Hertrouwen – ceremoniespreker op je bruiloft – alle bovengenoemde prijzen zijn (binnen redelijkheid onderhandelbaar) inclusief kleine geluidsset – alleen binnen Amsterdam, 21% BTW en excl reis- en verblijfskosten.

***Begrafenis Celebrant voor niet-religieuze uitvaartceremonies ( semi-formele dienst)  kosten op aanvraag.

Reserveringskosten – honorering – betalingen

De door ‘Clover Jean Weddings’ gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reiskosten, verblijfs- en parkeerkosten.

Om de boeking definitief vast te zetten wordt er een voorschot gerekend. Deze wordt vooraf betaald.

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt aan cliënt €350 (incl. BTW) of 50% van het totaalbedrag aan te betalen als reserveringskosten in rekening gebracht. Nadat deze aanbetaling is voldaan, staat de datum definitief geboekt en gereserveerd

Het resterende bedrag dient na het voorbereidende gesprek te worden voldaan. Alle betalingen dienen binnen 10 dagen na facturatie te worden voldaan op de door ‘Clover Jean Weddings’ aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen in de offerte.

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ‘Clover Jean Weddings’ vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.

Cliënt is aan ‘Clover Jean Weddings’ alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten verschuldigd, indien zij een door ‘Clover Jean Weddings’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Clover Jean Weddings’ de vordering aan derden uit handen geeft.

Ceremoniespreker op je bruiloft wat kost een trouwambtenaar

Hertrouwen – opnieuw met elkaar trouwen – Persoonlijke trouwceremonie – als ceremoniespreker of zwarte trouwambtenaar voltrek ik ceremoniële huwelijken. Of je kunt mij inhuren als trouwambtenaar dan word ik als ceremoniespreker voor één dag benoemd als BABS van de gemeente waarin jullie trouwen (hier komen extra kosten bovenop). Maar je kunt ook “GRATIS” trouwen voor de wet bij de gemeente.

Aanpassingen – annuleringen –  terugbetaling

 • De gewijzigde trouwlocatie, datum of tijdstip dient schriftelijk te worden meegedeeld aan “Clover Jean Weddings”.
 • Aanpassingen kan tot uiterlijk 21 dagen van tevoren van het event. Hierna wordt er 25% van het restant bedrag [minus reserveringskosten] in rekening gebracht.
 • Annuleren kan tot uiterlijk 1 dag van tevoren van het event. Hierna wordt er 75% van het restant bedrag in rekening gebracht.
 • De annulering door de cliënt dient schriftelijk te worden gedaan. In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Clover Jean Weddings’ de volgende kosten in rekening:
 • (I) Bij annulering tot 30 dagen voor de dag van het event. Betaal ik 0% van het eerste voorschot [reserveringskosten] retour.
 • (II) Bij annulering tot 1 dag van tevoren. Hierna wordt er 75% van het restant bedrag [minus reserveringskosten] in rekening gebracht.
zwarte trouwambtenaar - persoonlijke trouwceremonie - opnieuw met elkaar trouwen

Persoonlijke trouwceremonie, opnieuw met elkaar trouwen of hertrouwen met dezelfde echtgenoot? Caribische bruiloft in Nederland door Clover Jean Weddings – celebrant (black/she/hers)  – Caroline & Naya zijn getrouwd!

Copyright toestemming

 • Clover Jean Weddings, ABC Gospel Choir  en de cliënt geven elkaar toestemming om foto’s of video-opnames van elkaar te gebruiken.
 • Als de client foto’s en filmpjes voor zichzelf maakt dan geldt de privacywet niet. De voorwaarde hierbij is dat je de foto’s en filmpjes van Clover Jean Weddings privé houdt of hooguit in een zeer beperkte kring deelt.Als de client foto’s en filmpjes in bredere kring deelt. Bijvoorbeeld op een openbare Instagram of Facebookpagina dan geldt de privacywet. Dat betekenen dat de client toestemming nodig heeft van Clover Jean Weddings.
 • De ceremoniespreker op je bruiloft behoudt het copyright van de ceremonietoespraak, zowel in concept als in definitieve vorm. De cliënt mag een copy aanvragen. Hier kunnen extra kosten kunnen aan verbonden zijn.
 • De cliënt gaat ermee akkoord, dat ze op geen enkele manier, enig deel van de schriftelijke ceremonie zal kopiëren of reproduceren, zonder de toestemming van  “Clover Jean Weddings”.
 • De cliënt geeft de fotograaf van  “Clover Jean Weddings” toestemming om beelden van een persoonlijke trouwceremonie te plaatsen op: Facebook, Instagram, Google, Twitter, LinkedIn, en www.cloverjean.com. Alle foto’s die door “Clover Jean Weddings” worden gebruikt, dienen de fotograaf te erkennen.

Persoonlijke trouwceremonie of hertrouwen met Clover Jean Weddings – ceremoniespreker

Klachten – Juridische-supermarkt.nl
Klachten over de ceremoniespreker op je bruiloft /zwarte trouwambtenaar door ‘Clover Jean Weddings ‘verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, binnen 8 dagen na voltooiing van de opdracht.

Ceremoniespreker op je bruiloft | huwelijk voltrekken | trouwambtenaar

Mijn werkgebied is Amsterdam en omgeving (een straal van 50 km vanuit Amsterdam gezien). Den Haag, Eindhoven, Helmond, Haarlem, Leiden en Utrecht.