Tarieven en Voorwaarden

Ben je op zoek naar een ceremoniespreker, ceremoniemeester of trouwambtenaar? Wat kost een ceremoniespreker op je bruiloft? Hier vind je mijn tarieven en algemene voorwaarden. Het is van toepassing op alle diensten van ‘Clover Jean Weddings’.  Lees ze zorgvuldig door.

Clover Jean Weddings [CJW] zorgt voor informele bruiloften en gospel, soul en Motown muziek. En naast accentloos Engels spreekt Clover Jean Nederlands.

Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Clover Jean Weddings’ komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van de door ‘CJW’ uitgebrachte offerte.

Defenities:

Ceremoniespreker:               De persoon die de informele bruiloft of optreden verzorgt

Cliënt:                                      De persoon die met ‘Clover Jean Weddings’ een overeenkomst                                                   heeft gesloten of wenst te sluiten.

WAT KOST EEN CEREMONIESPREKER OP JE BRUILOFT?

2022/2023

ceremoniespreker op je bruiloft in Nederland bruidspaar trouwen op het strand

Trouwambtenaren kunnen duur zijn. Wat is een alternatief? Professionele en betaalbare sprekers die je kunnen trouwen zonder huwelijksformaliteiten en verplichtingen! image credit Getuilo Moraes

Ceremoniespreker – verplichtingen

 • Garantie: De ceremoniespreker dient 60-90 minuten voor de ceremonie aanwezig te zijn.
 • Aansprakelijkheid: “Clover Jean Weddings” is niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of schade van welke aard dan ook tijdens het gebruik van de geleverde apparatuur.
 • Calamiteit: In geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, een ongeluk of overmacht, zal een vervangende ceremoniespreker worden geregeld. Dit kan tot extra kosten leiden.

Cliënt – verplichtingen

 • Muziek: de cliënt kan muziek via de geluidsset van “Clover Jean Weddings” afspelen.  De cliënt dient zelf het te bedienen, met aanwijzingen van “CJW”.
 • Toespraak: Twee weken voor de bruiloft moet de cliënt de definitieve speech aanleveren. Mocht er vertraging zijn, voltooit de ceremoniespreker het script.
 • Weersomstandigheden: De cliënt dient een alternatief plan B te hebben.

 • COVID-19 REGELGEVING

  • Je kunt, onder voorbehoud van beschikbaarheid van Clover Jean Weddings en zonder bijkomende kosten omboeken. Als ik verhinderd ben, behoud ik mij het recht voor om een vervangende spreker in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit kan tot extra kosten leiden.

   

  • Je kunt, onder voorbehoud van beschikbaarheid van ceremoniespreker, zangeres en gospelkoor en zonder bijkomende kosten omboeken. Als jullie muzikale invulling zorgen we voor het entertainment. Als we verhinderd zijn, behouden we ons het recht voor om een vervangende derde in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit kan tot extra kosten leiden.
ceremoniespreker kosten arrivert met bruidspaar trouwceremonie in een orangerie in Amsterdam

De Kas – Dignita Hoftuin, Amsterdam. image Burgundy productions

CEREMONIESPREKER OP JE BRUILOFT

KOSTEN -RESERVERINGSKOSTEN – HONORERING – BETALINGEN

ceremoniespreker kosten echtpaar hand in hand op een salonboot op de Amstel onder de magere brug 

Wat kost een ceremoniespreker op je bruiloft in Nederland?

 • In het weekend trouwen              

 

vrijdag, zaterdag en zondag € 725,- 
 • Doordeweeks trouwen                 
maandag t/m donderdag €562,-
 • Hernieuwing huwelijksgeloften
 • Elopement weddings

 

Elke dag van de week  € 425,- 
 • Geboorteceremonies

 

Elke dag van de week €325,-
Alle bovengenoemde prijzen zijn (binnen redelijkheid onderhandelbaar) inclusief kleine geluidsset, live muziek, BTW en excl reiskosten.

***begrafenis-celebrant en ritueelbegeleider kosten op aanvraag.

Reserveringskosten – honorering – betalingen

De door ‘Clover Jean Weddings’ gedane prijsopgave is inclusief BTW, reiskosten en exclusief verblijfs- en parkeerkosten.

Om de boeking definitief vast te zetten wordt er een voorschot gerekend. Deze wordt vooraf betaald.

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt aan cliënt €300 (incl. BTW) als reserveringskosten in rekening gebracht. Nadat deze aanbetaling is voldaan, staat de datum definitief geboekt en gereserveerd

Het resterende bedrag dient na het voorbereidende gesprek te worden voldaan. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door ‘Clover Jean Weddings’ aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen in de offerte.

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ‘Clover Jean Weddings’ vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.

Cliënt is aan ‘Clover Jean Weddings’ alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten verschuldigd, indien zij een door ‘Clover Jean Weddings’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Clover Jean Weddings’ de vordering aan derden uit handen geeft.

Annuleringen –  Terugbetaling

 • De gewijzigde trouwlocatie, datum of tijdstip dient schriftelijk te worden meegedeeld aan “Clover Jean Weddings”.
 • De annulering door de cliënt dient schriftelijk te worden gedaan. In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Clover Jean Weddings’ de volgende kosten in rekening:
 • (I) Bij annulering tot 30 dagen voor de dag van het event. Betaal ik 30% van het eerste voorschot [reserveringskosten] retour.
 • (II) Bij annulering tot 14 dagen voor de dag van het event. Betaal ik 100% van het restantbedrag minus het eerste voorschot retour.
 • (II) Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de dag van het event. Betaal ik 50% van het restantbedrag minus het eerste voorschot retour.
ceremoniespreker kosten bruidegom staat achter zwart gelakte tekentafel in trouwzaal

Is een ceremoniespreker duurder dan een trouwambtenaar? De Kas – Dignita Hoftuin, Amsterdam. image Burgundy productions

Ceremoniespreker op je bruiloft – Copyright toestemming

 • Clover Jean Weddings, ABC Gospel Choir  en de cliënt geven elkaar toestemming om foto’s of video-opnames van elkaar te gebruiken.
 • Als de client foto’s en filmpjes voor zichzelf maakt dan geldt de privacywet niet. De voorwaarde hierbij is dat je de foto’s en filmpjes van Clover Jean Weddings / ABC Gospel Choir privé houdt of hooguit in een zeer beperkte kring deelt.Als de client foto’s en filmpjes in bredere kring deelt. Bijvoorbeeld op een openbare Instagram of Facebookpagina dan geldt de privacywet. Dat betekenen dat de client toestemming nodig heeft van Clover Jean Weddings / ABC Gospel Choir.
 • De ceremoniespreker behoudt het copyright van de ceremonietoespraak, zowel in concept als in definitieve vorm. De cliënt mag een copy aanvragen. Hier kunnen extra kosten kunnen aan verbonden zijn.
 • De cliënt gaat ermee akkoord, dat ze op geen enkele manier, enig deel van de schriftelijke ceremonie zal kopiëren of reproduceren, zonder de toestemming van       “Clover Jean Weddings”.
 • De cliënt geeft de fotograaf van  “Clover Jean Weddings” toestemming om beelden van de trouwceremonie te plaatsen op: Facebook, Instagram, Google, Twitter, LinkedIn, en www.cloverjean.com. Alle foto’s die door “Clover Jean Weddings” worden gebruikt, dienen de fotograaf te erkennen.

CEREMONIESPREKER OP JE BRUILOFT – KLACHTEN
Klachten over de door ‘Clover Jean Weddings ‘verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, binnen 8 dagen na voltooiing van de opdracht.

 WIE IS DE CEREMONIESPREKER OP JE BRUILOFT?

 CLOVER JEAN WEDDINGS

Nieuwe Leliestraat 38
1015 ST Amsterdam
T: +31 (0) 6 148 17242
E: info(at)cloverjean.com
Skype ID: clover.jean

KvK nummer: 34343861
BTW: NL002190040B16

Juridische-supermarkt.nl