Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ‘Clover Jean Weddings’ o.a. ceremoniespreker, zangeres en koor. Lees ze zorgvuldig door.

Clover Jean Weddings [CJW] zorgt voor informele bruiloften en gospel, soul en Motown muziek.

Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Clover Jean Weddings’ komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van de door ‘CJW’ uitgebrachte offerte.

Defenities:

Ceremoniespreker:               De persoon die de informele bruiloft of optreden verzorgt

Cliënt:                                      De persoon die met ‘Clover Jean Weddings’ een overeenkomst                                                   heeft gesloten of wenst te sluiten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

2021

Algemene voorwaarden bruid, bruidegom, spreker en gasten op een witte strand in Jamaica

Clover Jean Weddings – Algemene voorwaarden van Clover Jean Weddings zijn van toepassing op alle diensten: ceremoniespreker en zangeres. Lees het zorgvuldig door.

Ceremoniespreker – verplichtingen

 • Garantie: De ceremoniespreker dient 60-90 minuten voor de ceremonie aanwezig te zijn.
 • Aansprakelijkheid: “Clover Jean Weddings” is niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of schade van welke aard dan ook tijdens het gebruik van de geleverde apparatuur.
 • Calamiteit: In geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, een ongeluk of overmacht, zal een vervangende ceremoniespreker worden geregeld. Dit kan tot extra kosten leiden.

Cliënt – verplichtingen

 • Muziek: de cliënt kan muziek via de geluidsset van “Clover Jean Weddings” afspelen.  De cliënt dient zelf het te bedienen, met aanwijzingen van “CJW”.
 • Toespraak: Twee weken voor de bruiloft moet de cliënt de definitieve speech aanleveren. Mocht er vertraging zijn, voltooit de ceremoniespreker het script.
 • Weersomstandigheden: De cliënt dient een alternatief plan B te hebben.

COVID-19 REGELGEVING

 • Je kunt, onder voorbehoud van beschikbaarheid van Clover Jean Weddings en zonder bijkomende kosten omboeken. Als ik verhinderd ben, behoud ik mij het recht voor om een vervangende spreker in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit kan tot extra kosten leiden.

 

 • Je kunt, onder voorbehoud van beschikbaarheid van ceremoniespreker, zangeres en gospelkoor en zonder bijkomende kosten omboeken. Als jullie muzikale invulling zorgen we voor het entertainment. Als we verhinderd zijn, behouden we ons het recht voor om een vervangende derde in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit kan tot extra kosten leiden.
links wedding couple man in grey checkered suit and woman wearing cream chiffon dress

Marriage officiant practices social distancing a ceremonial wedding in De Kas – Dignita Hoftuin, Amsterdam. image Burgundy productions

VOORZORGSMAATREGELEN

 • De eerste ontmoeting en follow-ups zullen via WhatsApp, Skype, of telefoon verlopen.
 • De tweede ontmoeting en follow-ups kunnen face-to-face plaatsvinden, bij jullie thuis of op een andere gewenste locatie.
 • Tijdens de trouwceremonie, houdt de ceremoniespreker, gospelzangeres en/of koor zich aan de RIVM richtlijnen.
 • De ceremoniespreker, gospelzangeres en/of koor zal een mondkapje en handschoenen dragen [optioneel].
 • De ceremoniespreker, gospelzangeres en/of koor dient de handen te desinfecteren met alcohol gel, of ze regelmatig te wassen.
 • Ze dienen een tissue te gebruiken om de neus te snuiten en gooit deze op de juiste manier weg. Hoesten geschiedt in de elleboogholte.
 • Er dient voldoende afstand gehouden te worden tussen de ceremoniespreker, gospelzangeres en/of koor, het bruidspaar en jullie gasten [1.5 meter].
 • Voor alle optredens dient er een aangewezen locatie te zijn zoals een podium of altaar.
 • De ceremoniespreker neemt een pen mee om jullie en de getuigen te assisteren bij het ondertekenen van de symbolische huwelijksakte.
 • Een signeertafel is aanwezig zodat de ceremoniespreker uit de buurt van de cliënt kan blijven.
 • De ceremoniespreker dient jullie te feliciteren met een hand op haar hart of met het Namasté gebaar.
 • De ceremoniespreker legt de trouwringen op de signeertafel. Vervolgens nodigt ik jullie uit om ze op te halen. Daarna schuiven jullie de rings aan elkaars vinger.
 • Er mag gekust worden (zonder of met mondkapje).
 • De ondertekende huwelijksakte wordt op de signeertafel gelegd. Vervolgens kan de cliënt deze aan het einde van de ceremonie veilig ophalen.

ALGEMENDE VOORWAARDEN

RESERVERINGSKOSTEN – HONORERING – BETALINGEN

wedding terms and conditions couple holding hands at boat wedding

Links – Wedding Terms and Conditions: Celebrant Ceremonial Weddings NL | New Covid-19 wedding rules updated regularly, so that couples can plan a dream wedding in Holland.

Reserveringskosten – honorering – betalingen

De door ‘Clover Jean Weddings’ gedane prijsopgave is inclusief BTW, reiskosten en exclusief verblijfs- en parkeerkosten.

Om de boeking definitief vast te zetten wordt er een voorschot gerekend. Deze wordt vooraf betaald.

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt aan cliënt €300 (incl. BTW) als reserveringskosten in rekening gebracht. Nadat deze aanbetaling is voldaan, staat de datum definitief geboekt en gereserveerd

Het resterende bedrag dient na het voorbereidende gesprek te worden voldaan. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door ‘Clover Jean Weddings’ aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen in de offerte.

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ‘Clover Jean Weddings’ vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.

Cliënt is aan ‘Clover Jean Weddings’ alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten verschuldigd, indien zij een door ‘Clover Jean Weddings’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Clover Jean Weddings’ de vordering aan derden uit handen geeft.

Annuleringen –  Terugbetaling

 • De gewijzigde trouwlocatie, datum of tijdstip dient schriftelijk te worden meegedeeld aan “Clover Jean Weddings”.
 • De annulering door de cliënt dient schriftelijk te worden gedaan. In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Clover Jean Weddings’ de volgende kosten in rekening:
 • (I) Bij annulering tot 30 dagen voor de dag van het event. Betaal ik 30% van het eerste voorschot [reserveringskosten] retour.
 • (II) Bij annulering tot 14 dagen voor de dag van het event. Betaal ik 100% van het restantbedrag minus het eerste voorschot retour.
 • (II) Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de dag van het event. Betaal ik 50% van het restantbedrag minus het eerste voorschot retour.
algemene voorwaarden woman wearing pink gown and man wearing grey outfit with yellow tie

Marriage officiant practices social distancing. Wedding venue De Kas – Dignita Hoftuin, Amsterdam. image Burgundy productions

Algemene voorwaarden – Copyright toestemming

 • Clover Jean Weddings, ABC Gospel Choir  en de cliënt geven elkaar toestemming om foto’s of video-opnames van elkaar te gebruiken.
 • Als de client foto’s en filmpjes voor zichzelf maakt dan geldt de privacywet niet. De voorwaarde hierbij is dat je de foto’s en filmpjes van Clover Jean Weddings / ABC Gospel Choir privé houdt of hooguit in een zeer beperkte kring deelt.Als de client foto’s en filmpjes in bredere kring deelt. Bijvoorbeeld op een openbare Instagram of Facebookpagina dan geldt de privacywet. Dat betekenen dat de client toestemming nodig heeft van Clover Jean Weddings / ABC Gospel Choir.
 • De ceremoniespreker behoudt het copyright van de ceremonietoespraak, zowel in concept als in definitieve vorm. De cliënt mag een copy aanvragen. Hier kunnen extra kosten kunnen aan verbonden zijn.
 • De cliënt gaat ermee akkoord, dat ze op geen enkele manier, enig deel van de schriftelijke ceremonie zal kopiëren of reproduceren, zonder de toestemming van       “Clover Jean Weddings”.
 • De cliënt geeft de fotograaf van  “Clover Jean Weddings” toestemming om beelden van de trouwceremonie te plaatsen op: Facebook, Instagram, Google, Twitter, LinkedIn, en www.cloverjean.com. Alle foto’s die door “Clover Jean Weddings” worden gebruikt, dienen de fotograaf te erkennen.

ALGEMENE VOORWAARDEN – KLACHTEN
Klachten over de door ‘Clover Jean Weddings ‘verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, binnen 8 dagen na voltooiing van de opdracht.

 CLOVER JEAN WEDDINGS

Nieuwe Leliestraat 38
1015 ST Amsterdam
T: +31 (0) 6 148 17242
E: info(at)cloverjean.com
Skype ID: clover.jean

KvK nummer: 34343861
BTW: NL002190040B16